Loading...
Kachin State Hluttaw Homepage 2018-02-01T10:30:03+00:00

ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်

ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်၏ ဥပဒေပြုလွှတ်တော် ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်တစ်ရပ်တည်းရှိသော လွှတ်တော်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အမတ်ဦးရေ ၅၃ ဦး (ရွေးကောက်ခံ ၄၀ ဦးနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၁၃ ဦး) ပါဝင်သည်

အသေးစိပ်လေ့လာရန်

အစည်းအဝေးများ

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

သတင်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်) ၁။ ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်) ၁။ ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်းအစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်) ၁။ ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့) ကို ၂၀၁၉