ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ မြစ်ကြီးနားကတ်သလစ်အသင်းတော်မှ လေ့လာရေးလာရောက်

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ မြစ်ကြီးနားကတ်သလစ်အသင်းတော်မှလူငယ်များ လေ့လာရေးလာရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

2018-05-18T17:32:46+00:00