ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရယူရန်။ 2nd hluttaw 1st meeting

2018-06-07T10:57:08+00:00