ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရယူရန်။ 2nd hluttaw 5th meeting all

2018-06-07T11:15:42+00:00