ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဆိုများ

စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အဆို၊ မေးခွန်းများ

http://www.kachinstate.hluttaw.mm/sections/section-4/

2019-01-25T13:56:31+00:00