ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်)

၁။ ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပြီး တက် ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅၃) ဦးအနက် (၄၂) ဦး တက်ရောက်သည်။

၂။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၃) ခု မေးမြန်းဖြေကြားခြင်း
(၁) ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးအားခီဆာမေးမြန်းသည့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ ဇီးထန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ချီလာဝါဒီကျေးရွာနှင့် ဂျီဂုံကျေးရွာကြားရှိအရှည် (၁၅၀)ပေကျော်ရှိ ဇီးထန် ချောင်းကူးကြိုးတံတားကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အရှည်(၁၅၀) ပေ၊ အကျယ်(၆)ပေ သံယက်မ၊ သံပြားကြမ်းခင်းကြိုးတံတားအဖြစ် အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး(ကိုယ်စား) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းညွန့် က သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေထည့်သွင်း လျာထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ်မူ တည်၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၂) ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးအားခီဆာမေးမြန်းသည့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ ဇီးထန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်ဆိန်ကျေးရွာနှင့် ချီလာဝါဒီကျေးရွာအကြားရှိ အရှည်ပေ(၂၀၀)ကျော်ရှိ ကြိုးတံတားအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသစ်တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး(ကိုယ်စား) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦိးဝင်းညွန့်က သက်ဆိုင် ရာကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှဝန်ထမ်းများ မြေပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီး ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက် ကာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေထည့်သွင်း လျာထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၃) ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးအားခီဆာမေးမြန်းသည့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ ဒါလန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထက်လိန်ဂေါင်ကျေးရွာနှင့် ချီထုဖန်ကျေးရွာအကြား ရွာချင်းဆက်လမ်း ပေါ်ရှိ အရှည်ပေ(၃၀၀)ကျော်ရှိ ကြိုးတံတားအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် အသစ်တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး(ကိုယ်စား) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦိးဝင်းညွန့်က သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေး ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရရှိလာသည့် အချက်အလက် များပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေထည့်သွင်း လျာထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၄) ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးအားခီဆာမေးမြန်းသည့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ ဇီးထန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဗဇူးကျေးရွာနှင့် ချီလာဝါဒီကျေးရွာအကြား ရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ရှိ အရှည် ပေ(၉၀)ကျော်ရှိ ကြိုးတံတားအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး(ကိုယ်စား) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦိးဝင်းညွန့် က သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေထည့်သွင်း လျာထားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ်မူ တည်၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၅) မိုးမောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေဝင်းမေးမြန်းသည့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့(Without)ကား များ အထိန်းအကွပ်မဲ့ကာ ခရီးသည်များ တင်ဆောင်ပြေးဆွဲနေခြင်းများ ကြောင့် လိုင်စင်ရှိအသင်းအဖွဲ့ ယာဉ်လိုင်းများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များနစ်နာ မှုများရှိနေခြင်းကြောင့် လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များ ခရီးသည်တင်ပြေးဆွဲ နေခြင်းအပေါ် အစိုးရအဖွဲ့မှ မည်သို့စီမံချက်များချမှတ် အကောင်အထည် ဖော်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦီးဝင်းညွန့်က ခရိုင်/မြို့နယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီး without ကားများဖြင့် ယာဉ် လိုင်းပြေးဆွဲမှုမရှိစေရေး သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခြင်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၆) မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အေးမေးမြန်းသည့် မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ဟဲလုံကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်သူ များ နှစ်စဉ်ရေအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် နန်းတက်ချောင်း(မိုးဒါးစု)ဆည်မှ လယ် မြေရေများ အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး နှစ်စဉ်ပြိုပျက်လျက်ရှိပါသဖြင့် မိုးမကျမီ ၎င်းဆည်အား ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ကျောက်စီကွန်ကရစ်ဆည် တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ် (၁၁၀)သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် အထွေထွေပိုလျှံရန်ပုံ ငွေတို့တွင် တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အရ ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၇) မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အေးမေးမြန်းသည့် မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ပင်းဟဲကျေးရွာအတွင်းရှိ ကွင်း အမှတ်(၃၀၁/ခ)ရှိ တောင်သူ(၂၄)ဦး၊ ဧရိယာ (၁၄၇.၁၅)ဧက တောင်သူလယ် သမားများ နှစ်စဉ်စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ချောင်းချောက် ချောင်း(ချောင်းကြီးဆည်)အား ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဦိးကျော်ကျော်ဝင်းက ကျောက်စီကွန်ကရစ်ဆည် တည်ဆောက်မည် ဆိုပါက ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ် (၁၈၅.၀၀)သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် အထွေထွေ ပိုလျှံရန်ပုံငွေတို့တွင် တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အရ ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၈) မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အေးမေးမြန်းသည့် မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ နန့်ပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်း အမည် ပင်းရဲလှကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၃၃၁)တွင် တောင်သူလယ်သမားဦးရေ (၁၆)ဦး လယ်မြေဧရိယာ (၁၇၀) အား စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော နန့်ပုတ် ချောင်းသစ်ခက်ဆည်အား အဆင့်မြှင့်ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ် တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက အသေးစိတ်မြေပြင်ကွင်းဆင်း တိုင်းတာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေတွက်ချက်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် အထွေထွေပိုလျှံ ရန်ပုံငွေတို့တွင် တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အရ ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၉) မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးရားဝမ်ဂျုံ၏ မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ မန်နိုကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်နိုကျေးရွာ တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်(၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ ဖော်ထုတ်ထားသော စိုက်ပျိုးမြေများ အတွက် စိုက်ပျိုးရေရရှိနိုင်ရန် နမ်ထွမ်ချောင်းရှိ ရေလွှဲဆည်ကို ပြုပြင်တည် ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက မြေပြင်အခြေအနေအရ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ/မရှိအား အသေးစိတ်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီး ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ သို့မဟုတ် အထွေထွေပိုလျှံ ရန်ပုံငွေတို့တွင် တင်ပြတောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အရ ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၁၀) ရွှေကူမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြသိန်းမေးမြန်းသည့် ရွှေကူမြို့နယ်၊ တောင်ချောင်ကျေးရွာ ကွင်းအမှတ် (၂၄၈/၁)၊ (၂၄၈/၂)၊ (က/၃၈)တွင် တောင်သူပေါင်း(၁၂၀)ခန့် စိုက်ပျိုးမြေ (၂၄၀၀) ဧကပေါ်တွင် သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရာ ရိတ်သိမ်းချိန်မရောက်မီ ဦးရွှေကြီးပေါက်နှင့် ကုလားတဲပေါက်တို့မှ ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဝင်ရောက်ပြီး ဆုံး ရှုံးနစ်နာမှုများ ကြုံတွေ့နေရပါသဖြင့် ၎င်းချောင်းပေါက်(၂)ခုအား ကွန်ကရစ် ဘောင် ရေတံခါးတည်ဆာက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေတွင် ထည့်သွင်းတင်ပြ တောင်းခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအစီ အစဉ်အရ ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ သည်။

(၁၁) မံစီမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမင်းမေးမြန်းသည့် မံစီမြို့နယ်၊ နောင်စွမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုတ် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပန်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း(၁၄)ရွာမှ ပြည်သူ များသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေကြရာ လယ်မြေဧကပေါင်း (၂၀၀၀)ကျော်ရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှစီးသော နမ့်ဝမ်ချောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မှ ရွှေလီမြစ်တို့ ပေါင်းဆုံရာနေရာလည်းဖြစ်ပြီး မိုးရာသီမိုးကြီးချိန်တွင် မြစ် ရေကြီးခြင်းကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလယ်မြေများ ရေမြုပ်ခြင်းခံရပြီး မြစ်ရေ ကျချိန်တွင်လည်း ရေထုတ်မြောင်းများတိမ်ခြင်းကြောင့် မြစ်ရေများ အလွယ် တကူ မစီးထွက်နိုင်ဘဲ စိုက်ပျိုးသီးနှံများစွာ ပျက်စီးရပါသဖြင့် လယ်ဧက (၈၀၀) ကျော် နှစ်စဉ်ရေလွှမ်းဒဏ်မှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် သီးနှံများလည်း ပိုမို ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်အတွက် လယ်ရေထုတ်မြောင်းကြီး(၃)ခု စုစုပေါင်းမိုင် အရှည် (၃.၅)မိုင်အား တူးဖော်ပေးပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦီးကျော်ကျော်ဝင်းက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် တင်ပြတောင်းခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အရ ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၁၂) ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်ဂျေထုရော်မေးမြန်းသည့် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့ရှိ အခြေခံပညာအထက် တန်း ကျောင်းသည် ခြံစည်းရိုးကာရံထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ် တိရိစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ဖျက်စီးခြင်း၊ မစင်စွန့်သည့်အပြင် ကျောင်းပတ်ဝန်း ကျင်တွင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးကိရိယာများ စွန့်ပစ်ထားမှုကြောင့် ကျောင်းသူ/သားများအတွက် များစွာအန္တရာယ်ရှိပါ သဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုရေးဝန်ကြီး (ကိုယ်စား) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေချထားပေးနိုင်ရန် ပြည်နယ်ပညာ ရေးမှူးရုံးမှ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)သို့ တင်ပြတောင်းခံထား ဆဲဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားပေးလာပါက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

(၁၃) ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်ဂျေထုရော်မေးမြန်းသည့် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်ရှိ ခုတင်(၅၀)ဆံ့ မြို့ နယ်ဆေးရုံကြီးသည် ပျက်စီးယိုယွင်းနေပါသဖြင့် အဆင့်မြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုရေး ဝန်ကြီး(ကိုယ်စား) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး အင်ဂျင်နီယာတွက်ချက် မှုပုံစံ Estimate ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သို့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အမီ အဆင့်မြှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်စေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

ဥပဒေကြမ်းတစ်ခု တင်သွင်းခြင်း
၃။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီက “ကချင်ပြည်နယ်သတ္တုအသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်း” အား ကချင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးရပ်နားကြောင်းနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
၄။ ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) ကို နံနက် (၁၁) နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားပြီး အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ ကြေညာခဲ့သည်။

2019-06-11T12:28:41+00:00