ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)မှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) မှတ်တမ်းအကျဉ်း

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်)

၁။      ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပြီး တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅၃) ဦး အနက် (၄၉)ဦး တက်ရောက်သည်။

၂။       လွှတ်တော်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၁) ခု မေးမြန်းဖြေကြားခြင်း

(၁)   ဖားကန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးHလအောင်၏ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ကသိုင်းတောင်တက်/ဆင်းလမ်းသည် နှစ်စဉ် တောင်ကျရေများကြောင့် ပျက်စီးနေသဖြင့် မိုးကာလတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲပါ သောကြောင့် ကသိုင်းတောင်တက်/ဆင်း တာမခံ၊ ဟောင်ပါးလမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ထိန်းသိမ်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းညွန့်က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေလျာထား ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်း ဖြေကြားပါသည်။

(၂)    မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရားဝမ်ဂျုံ၏ မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ နမ်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ်းခမ်းကျေးရွာရှိ တောင်သူလယ်သမားများ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အရှည်(၁)မိုင်ခန့်ရှိ ကုန်ထုတ် လမ်း ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦကျော်ကျော်ဝင်းက ၎င်းလမ်းအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဦးစားပေးအလိုက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေ တင်ပြတောင်းခံပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။

(၃)   မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အေး၏ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ဟဲလုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျော်ဘွယ်ကျေးရွာ တောင် သူ လယ်သမားများသည် တုံးလုံကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၃၁၄) တောင်သူဦးရေ(၁၆)ဦး ဧရိယာ (၁၅၀)ဧကအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထသဲအိတ်ဆည်ဖြင့် ရေသွင်းစိုက်ပျိုး လျက်ရှိရာ နှစ်စဉ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ဆည်တည်ဆောက်ရာတွင် များစွာ ခက်ခဲလျက်ရှိပါသဖြင့် ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ်တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေး အသေးစိတ် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ၍ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေလျာထား တင်ပြ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။

(၄)   မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ  ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အေး၏  မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကိုင်းတောင် သူ လယ်သမားများသည် နန့်မော်တောင်းကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၃၃၅) တောင်သူဦး ရေ(၉)ဦး၊ ဧရိယာ(၆၅.၅၀)ဧကတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထသဲအိတ်ဆည်ဖြင့် ရေသွင်း စိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ နှစ်စဉ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ဆည်တည်ဆောက်ရာများစွာ ခက်ခဲလျက်ရှိပါသဖြင့် အဆင့်မြင့်ကွန်ကရစ်ဆည် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေး အသေး စိတ် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ၍ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေလျာထား တင်ပြ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။

(၅)   မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အေး၏ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကိုင်းတောင် သူ လယ်သမားများသည် ဟွေပန်ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၃၃၅)၊ တောင်သူဦးရေ(၆) ဦး၊ ဧရိယာ(၁၀၀.၅)ဧကတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သစ်ခက်ဆည်ဖြင့် ရေသွင်း စိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ နှစ်စဉ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ဆည်တည်ဆောက်ရာ များစွာ ခက်ခဲလျက်ရှိပါသဖြင့် အဆင့်မြင့်ကွန်ကရစ်ဆည် တည်ဆောက်ပေးရန် အစီ အစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေး အသေးစိတ် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ၍ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ပုံငွေလျာထား တင်ပြ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။

(၆)   မိုးမောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဉီးစိုင်းအောင်လတ်(ခ)ထွန်းစိန်၏ ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့၊ ဖာကေကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်ကောင်းမှုကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်(အ.မ.က) ပန်ကောင်းမှုကျောင်းမှ တိန်း ဘုရားကျေးရွာ အုပ်စုရှိ လုံဂျုံယန်ကျေးရွာသို့ ဖြတ်သန်းသွားရာလမ်း (၆)မိုင်ခန့် သည် တောင်သူ (၆၀)ဦးခန့်မှ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ထွက်ကုန် များသယ်ယူရာ၌  အသုံးပြုရန်  ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖောက်လုပ်ထား၍ နွေပိုင်းတွင် ပင် သွား/လာရန်ခက်ခဲပြီး မိုးကာလတွင် သွားလာ၍ပင် မရပါသဖြင့် ၎င်းကုန် ထုတ်လမ်းအား ကျောက်ခင်းလမ်းအဖြစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဦးစားပေးအလိုက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေတင်ပြတောင်းခံပြီး ရန်ပုံငွေရရှိပါက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။

(၇)   ပူတာအိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဒိန်ခန်ဖုန်(ခ)ခန်လင်၏ ပူတာအိုမြို့နယ်၊ မြို့မရပ်ကွက် နမ်ထွမ်ဒမ်းလမ်း (၄၇၅၀ပေ×၁၂ပေ×၉လက်မ) ကတ္တရာခင်းခြင်းနှင့်၊ Boxculvert (၁၂ပေ×၆ပေ× ၂ပေ) (၁)စင်း၊ Boxculvert (၁၂ပေ×၃ပေ×၂ပေ) (၄)စင်း တို့အား  ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ပါရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး (ကိုယ်စား) လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပူတာအို မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ ကြောင်းနှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေ ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တင်ပြတောင်းခံပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြား ပါသည်။

(၈)   ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးဇော်ဒွဲ၏ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ စက်မှုဇုန်ရပ်ကွက်ရှိ ဗလမင်းထင်ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်သွားလမ်း ပေ(၈၀၀)ကျော်အရှည် ကျောက်ချောလမ်းသည် ပျက်စီး လျက်ရှိပါသဖြင့် ပြည်သူများသွားလာရာ အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့် အဆိုပါလမ်းအား ကွန်ကရစ်(သို့မဟုတ်)ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး (ကိုယ်စား) လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဆောင် ရွက်ရန် လျာထားလုပ်ငန်းစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါသဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပိုလျှံ ရန်ပုံငွေရရှိပါက တင်ပြတောင်းခံ၍ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

(၉)   မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရားဝမ်ဂျုံ၏ မချမ်းဘောမြို့နယ်၊ နမ်းခမ်း(အ.ထ.က)ကျောင်းခွဲတွင် လိုအပ် လျက်ရှိသော အင်္ဂလိပ်၊ ပထဝီ၊ ဘောဂ၊ မြန်မာစာ ဘာသာရပ်ပြဆရာများ ပြောင်း ရွှေ့ခန့်အပ်ပေးရန်နှင့် နမ်းခမ်း(အ.ထ.က)ကျောင်းခွဲအတွက် ကွန်ပျူတာနှင့် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများဖြည့်ဆည်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် စိစစ်လျာထားဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေခွင့်ပြုရရှိလာပါက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သင်ရိုးသစ် သင်ကြားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ဖြန့်ဝေပေးသော သင်ကြားမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို အခြေခံပညာကျောင်းများအားလုံး သို့ ဖြန့်ဝေပေးပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

(၁၀) ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သင်း(ခ) ဇော်သင်း၏ ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ တာပိန်တိုက်နယ်၊ မအူပင် ကျေးရွာရှိ အ.ထ.က(ခွဲ) ကျောင်းဆောင်ဟောင်းသည် နှစ်ပေါင်း(၆၁)နှစ်ခန့်ကြာ ပြီဖြစ်၍ ဆွေးမြည့်နေပြီး စာသင်မရဖြစ်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သောကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ထားသော်လည်း အခင်း၊ အကာ၊ ပြတင်းပေါက်၊ တံခါးကြီး၊မျက်နှာကျက်များ လိုအပ်လျက်ရှိနေပါ သဖြင့် ပြင်ထိန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၀၄၀၂) ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စာရင်းတွင် မြို့နယ်ဦးစားပေးအလိုက် ထည့်သွင်းလျာထားဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်းနှင့် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေရရှိလာပါက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

(၁၁) ရွှေကူမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဦးယု၏ ရွှေကူမြို့နယ်၊ ငါးဘတ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ အ.မ.ကကျောင်း (၇၀’ × ၂၄’) ခြေတံရှည်သစ်သားကျောင်းဆောင်သည် အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သ ဖြင့် ၎င်းကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍ (၁၂၀’×၃၀)ရှိ တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် သစ်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလျာ ထားချက်စာရင်းတွင် မြို့နယ်ဦးစားပေးအလိုက် ထည့်သွင်းလျာထား ဆောင် ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေရရှိလာပါက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

(ခ)        ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီက “ကချင်ပြည်နယ်သတ္တုအသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား လုပ်ငန်း ဥပဒေကြမ်း”နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သင်း(ခ)ဇော်သင်းက ကချင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းပါသည်။

(ဂ)        ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီက တင်သွင်းသော “ကချင်ပြည်နယ်သတ္တုအသေးစားနှင့် လက်လုပ် လက်စား လုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်း”နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှ စိစစ်ချက် အစီရင်ခံစာအား မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးတင်အေးက ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းပါသည်။

(ဃ)      ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားခီဆာက “၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်အတွင်း ကချင် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြင့် (၂၃)ပေအကျယ် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရွာချင်းဆက် လမ်းများဖြစ်သော (က)ဂျေခါး-ပီးသျှူးမီဒီ – ဇာညီးဒီ – ရှီးဂူလီတော် – လာတီး ရွာချင်း ဆက်လမ်း (၄)မိုင်ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ (ခ)ထမိုင်-အော်တော်ဒီ-ဗဇူး-လော်ဝူးချီလာရွာချင်း ဆက်လမ်း (၈)မိုင်အနက် (၄)မိုင်ဖောက်လုပ်ခြင်း (ဂ) ညီတားဒီ- ရှားချီဝါဇွေရွာချင်း ဆက်လမ်း(၁)မိုင် ဖောက်လုပ်ခြင်းလမ်းများအား ကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရာတွင် (၆)ပေအကျယ်သာ ဆောက်လုပ်ပြီး လုပ်ငန်း ခေါင်းစဉ်ပြောင်း ဆောင်ရွက်မည်ဟုကြားသိရပါသဖြင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို (၂၃) ပေ အစား(၁၂)ပေအကျယ်လမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီးပိုလျှံငွေများကို ၎င်းလမ်းများ အရှည်မိုင် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား တိုက်တွန်း ကြောင်း” အဆိုကို ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ရာ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးမှ ဘတ်ဂျက်နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်ပြောင်း ဆောင်ရွက် ရန်ခက်ခဲပါသောကြောင့်အဆိုအား ဆွေးနွေးရန်မသင့်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ရာ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမှ မတ်တတ်ရပ်နည်းလမ်းဖြင့် လွှတ်တော်၏ ဆန္ဒကိုရယူရာ ကန့်ကွက်သူ အရေအတွက် (၇၅%)မပြည့်ပါသဖြင့် အဆိုအား လက်ဆက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ် ပါသည်။

၃။    ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ကို နေ့လည် (၁၂) နာရီ (၁၀) မိနစ်အချိန်တွင် ရပ်နားပြီး ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကို (၁၇-၁၂-၂၀၁၉)ရက် (အင်္ဂါနေ့) နံနက်(၁၀) နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပရန်လျာထားကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ ကြေညာပါသည်။

 

2019-12-17T16:46:33+00:00