ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၀) (ဒုတိယနေ့)

ရက်စွဲ၊ ၁၇-၆-၂၀၂၀
အစည်းအဝေးကို ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တွင် (၁၇-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိ သူ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅၃)ဉီးရှိသည့်အနက် (၅၁)ဦီးတက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် (၉၆.၂၂)ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်ခဲ့ရာ အစည်းအဝေးအထမြောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် မချမ်းဘောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရားဝမ်ဂျုံမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း တစ်ခုကိုလည်းကောင်း၊ မချမ်းဘောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဉီးဆွမ်ဒူနော်အောင်မှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းတစ်ခုကိုလည်းကောင်း၊ ပူတာအိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးယောဆီမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းတစ်ခုကို လည်းကောင်း၊ မချမ်းဘောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရားဝမ်ဂျုံမှ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းတစ်ခုကို လည်းကောင်း၊ ဖားကန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးHလအောင်မှ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းတစ်ခုကို လည်းကောင်း၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဒွဲမှ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းတစ်ခုကိုလည်းကောင်း မေးမြန်းခဲ့ကြရာ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြပြီး အစည်း အဝေး(ပထမနေ့)တွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းခဲ့သော “ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဉပဒေကြမ်း”နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တနိုင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းနှင့် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မိုးနော်တို့မှ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး “၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဉပဒေကြမ်း”နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဉပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ ပြင်ဆင်ချက်ပါ စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာအပေါ်လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူ ခဲ့ကြရာ လွှတ်တော်မှ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိဘဲ ထောက်ခံခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၀)(ဒုတိယနေ့)ကို နံနက်(၁၁၃၀)နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

2020-06-17T16:41:34+00:00