လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ အသံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Electronic Voting(E-Voting) စနစ်များ အသစ်တပ်ဆင်ထားမှုအား စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အသံပိုင်းဆိုင်ရာစက်များ အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် Electronic Voting စနစ်များ တပ်ဆင်ခြင်းကို နောင်ရိုးနည်းပညာကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ (၆-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့နှင့် (၇-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့များတွင် စနစ်အကြောင်းများ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းတင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဒိန်ခန်ဖုန်(ခ)ခန်လင်၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး ဦးလှဦးနှင့် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အသစ်တပ်ဆင်ထားသော အသံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Electronic Voting စနစ်များကို မကြာမီတွင် ကျင်ပမည့် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် စတင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

2020-08-08T07:49:43+00:00