ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(နဝမနေ့)

ရက်စွဲ၊ ၄-၉-၂၀၂၀
ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (နဝမနေ့)ကို ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တွင် (၄-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅၃)ဉီးရှိသည့်အနက် (၅၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် (၉၄.၃၃) ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်ခဲ့ရာ အစည်းအဝေးအထမြောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့)တွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော “၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း”နှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ တနိုင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းနှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားခီဆာတို့မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) တွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော “၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း”နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီတို့၏ စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးဝေလင်းမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး(ပထမပိုင်း) အစီအစဉ်ကို ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး အစည်းအဝေး(ပထမပိုင်း) အစီအစဉ်တွင် အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) တွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော “၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ် ၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း”နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးရှင်းလင်း ချက် နှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးယုမှ သဘောထားမှတ်ချက် တင်ပြခြင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော “၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့)တွင် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းခဲ့သော ယခင်စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာအား ပယ်ဖျက်ပြီး ယခုပြန်လည်စိစစ်ပြီး တင်သွင်းသော အစီရင်ခံစာအသစ်အား ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းကြေညာခြင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော “၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကချင်ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံး ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း”နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ သဘောထား တင်ပြလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သဘောတူကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းထဲတွင်လဲ ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးဝေလင်းမှ ရှင်းလင်းဖြေကြားပြီး ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(နဝမနေ့)ကို နံနက်(၁၄:၂၃) နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

2020-09-16T10:51:11+00:00