လွှတ်တော်အဆောက်အဦ

လွှတ်တော်အဆောက်အဦ 2018-01-29T21:37:24+00:00

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးသည်မြစ်ကြီးနားမြို့၊မန်ခိန်ရပ်ကွက် ကွင်းအမှတ်(၄)၊ ယောရင်ကွင်း၊ မြေဧရိယာ(၁၀)ဧက၊ မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းမကြီးဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ အဆောက်အဦ အမျိုးအစားသည် RC ကွန်ကရစ်တစ်ထပ်အဆောက်အဦဖြစ်ပါသည်။ မြေပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ကချင်ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပိုင် မြေနေရာဖြစ်ပါသည်။

၁ ဧည့်သည်တော်များ လက်မှတ်ထိုးရန်နှင့် စုံစမ်းရာနေရာ
၂ ရေကန်
၃ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်
၄ ဦးစီးအရာရှိနှင့် ရုံးအဖွဲ့ရုံးခန်း
၅ လက်ထောက်ညွှန်မှုးရုံးခန်း
၆ ဧည့်ခန်းကျယ်
၇ ဒုညွှန်ချုပ်ရုံးခန်း
၈ ညွှန်ကြားရေးမှုးရုံးခန်း
၉ ဒုညွှန်မှုးရုံးခန်း
၁၀ ရုံးအဖွဲ့
၁၁ လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်း
၁၂ လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌဧည့်ခန်း
၁၃ လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့ရုံးခန်း
၁၄ အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခန်း

၁၅ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်း
၁၆ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဧည့်ခန်း
၁၇ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့ရုံးခန်း
၁၈ ကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ
၁၉ ကော်မတီရုံးခန်း
၂၀ လုံခြုံရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ခန်း
၂၁ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအစည်းအဝေးခန်းမ
၂၂ လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌအစည်းအဝေးခန်းမ
၂၃ လွှတ်တော်ခန်းမကျယ်
၂၄ မီဒီယာ (သတင်းထုတ်ပြန်မှု) အခန်း
၂၅ သန့်စင်ခန်းများ
၂၆ လေ့လာသူများနေရာ
၂၇ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသီးသန့်ဝင်ပေါက်