ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်) ၁။ ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (သတ္တမနေ့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(သတ္တမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း 2019-06-11T12:28:41+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်) ၁။ ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်းအစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း 2019-06-10T15:13:27+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်) ၁။ ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း 2019-06-10T15:10:01+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) အကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်) ၁။ ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့)ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ် 2019-06-06T18:10:53+00:00

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလူငယ်များ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလူငယ်များ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း 2018-06-07T13:00:26+00:00

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင်သည် ဗန်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု 2018-06-07T10:10:26+00:00

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု 2018-06-04T11:04:29+00:00

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု 2018-06-04T10:48:51+00:00

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပူတာအိုမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းခရီးသွားရောက်

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့သည် (၁၀-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့ နံနက်    (၀၉၀၀)နာရီအချိန်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ထွက်ခွါခဲ့ရာ (၁၁၃၀)နာရီအချိန် တွင် တီယန်ဇွပ် ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါ သည်။ ထိုတီယန်ဇွပ်ကျေးရွာတွင် လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှ နှုတ်ဆက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့သည် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါခဲ့ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပူတာအိုမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းခရီးသွားရောက် 2018-05-23T15:29:54+00:00