ဥပဒေလေ့လာစိစစ်ရေးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့ 2018-05-15T17:54:03+00:00

ဥပဒေလေ့လာစိစစ်ရေးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ၂၃နှင့် ပုဒ်မ၂၄ တို့အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ဥပဒေလေ့လာစိစစ်ရေးနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့အား အောက်ပါကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်မဟုတ်သည့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ဦးဒိန်ခန်ဖုန်(ခ)ခန်လင်
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ဥက္ကဋ္ဌ

( ခ) ဗိုလ်မှူးသိန်းဇော်ဦး
တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ဝင်

(ဂ) ဦးတူးမော်
ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး
ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံး
အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဒေါ်သစ်သစ်ဝင်း
ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ
ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး
အဖွဲ့ဝင်

(င) ဒေါက်တာခင်စိုးစိုးလင်း
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ဥပဒေဌာန၊
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
အဖွဲ့ဝင်

(စ) ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်
ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)
စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်

(ဆ) ဦးတင်ထွန်းသိန်း
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
အဖွဲ့ဝင်

(ဇ) ဦးတင်မြင့်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ
အဖွဲ့ဝင်

(ဈ) ဦးထူးမြင့်
ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး(ငြိမ်း)
အဖွဲ့ဝင်

(ည) ဦးညွန့်ရွှေ
ပြည်နယ်သာသနာ့နုဂ္ဂဟအသင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ
အဖွဲ့ဝင်

( ဋ) ဦးဘထွန်း
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)၊
ခရိုင်ပညာရေးမှူး(ငြိမ်း)
အဖွဲ့ဝင်

( ဌ) ဒေါ်တင်တင်အေး
ဦးစီးအရာရှိ(ငြိမ်း)၊ အခွန်ဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်

( ဍ) ဦးထုံဖူးဒဂုဏ်
မြို့နယ်စာရင်းစစ်အရာရှိ ( ငြိမ်း)
အဖွဲ့ဝင်

(ဎ) ဦးကိုကိုလေး
အထက်တန်းကျောင်းအုပ်(ငြိမ်း)
အဖွဲ့ဝင်

(ဏ) ဦးမောင်ကို
ရုံးအုပ်(ငြိမ်း) ၊ လမ်းဦးစီး
အဖွဲ့ဝင်

(တ) ဦးညွန့်မောင်
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရှေ့နေများအသင်း
အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဤအဖွဲ့သည်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၆အရ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများသည် လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်။ လွှတ်တော်ကျင်းပချိန် မဟုတ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌကို တာဝန်ခံရမည်။

ဥပဒေလေ့လာစိစစ်ရေးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့၏သက်တမ်း

၃။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၅ )ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၄ ) ရက်နေ့ အထိ တစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။
ဥပဒေလေ့လာစိစစ်ရေးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့၏တာဝန်များ

၄။ ဤအဖွဲ့သည် –

(က) နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ခ) နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့နှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းလာသော ဥပဒေမူကြမ်းများကို လေ့လာစိစစ်၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရမည်။

(ဂ) ဤအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးရှိဌာနအဖွဲ့အစည်းများက ကျင့်သုံးလျှက် ရှိသည့် ဥပဒေများကို လေ့လာ၍ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်များတွေ့ ရှိက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။

(ဃ) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ် ပြန်သည့် အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ညီညွတ်ဆီလျော် ပါကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိ ကူညီရမည်။

၅။ ဤအဖွဲ့သည် ဥပဒေပြုခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေနှင့်အညီခံယူလိုက်နာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံ၍ စိစစ်ရမည်-

(က) နိုင်ငံ‌တော်က ချမှတ်‌သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ၊

(ခ ) ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော်ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေနှင့် တည်ဆဲဥပ‌ဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/ မရှိ၊

(ဂ ) နိုင်ငံ‌တော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အ‌လေးထားပြီး၊ ကာကွယ်စောင့်‌ရှောက်‌ရေးကို ဦးတည်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ဃ) နိုင်ငံ‌တော်တည်တံ့ခိုင်မြဲ‌ရေးနှင့် လုံခြုံ‌ရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါး‌စေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(င ) နိုင်ငံ‌တော်၏ ပကတိအ‌ခြေအ‌နေများနှင့် လိုက်‌လျောညီ‌ထွေမှုရှိ/ မရှိ၊

(စ ) အများပြည်သူ၏ လုံခြုံ‌ရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံ‌ရေးကို ထိခိုက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ဆ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်‌ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြား‌စေမည့် အ‌ရေးအသား၊ အသုံး အနှုန်းများ ပါဝင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(ဇ ) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိ ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(ဈ ) ဥပ‌ဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်‌တွေ့အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်မည့် အ‌ခြေအ‌နေ ရှိ/ မရှိ၊

(ည) ဥပ‌ဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံ စွာပါရှိခြင်း ရှိ/ မရှိ။

၆။ အဖွဲ့၏အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သောကိစ္စကိုသော် လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့တွင်ဆွေးနွေးသောဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြား ခြင်းမရှိစေရ။ ဤအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သောအစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

ဥပဒေလေ့လာစိစစ်ရေးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၇။ ဤအဖွဲ့သည်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနများ၏ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အချက်အလက်ရယူခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၈။ အဖွဲ့၏အစည်းအဝေးများကိုတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီကျင်းပရမည်-

(က) ခန့်အပ်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက်မနည်း တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

(ခ ) အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ တက်ရောက်ရမည့်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ မပြည့်လျှင် ပြည့်သည်အထိ ဤအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်း နိုင်သည် သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးကို နောက်တစ်ရက်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်း နိုင်သည်။

(ဂ ) ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးသဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ) မဲဆန္ဒယူရာ၌ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲမပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် အနိုင်မဲပေးရမည်။

၉။ ဤအဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ –

(က) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာ ကိုလွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်၊

(ခ ) ယင်းသို့ တင်ပြရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကိုသဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သို့ရာတွင်ခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထိုခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောကွဲလွဲချက်များကို ရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်၊

(ဂ) အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့်နေ့တစ်နေ့တွင် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသို့မဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်အတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်၊

(ဃ) အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ၊

(င ) အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသို့မဟုတ် ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကသဘောတူ လက်ခံ ရန်အဆိုတင်သွင်းရမည်။

၁၀။ အဖွဲ့ဝင်များသည် –

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင် လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊

(ခ ) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက်ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၁၁။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များသည် လုပ်ငန်းအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ ရုံးစိုက်ရာဒေသတွင်ရောက်ရှိနေစဉ်၌ လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်းယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များ ဆိုင်ရာဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွှတ်တော်က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့် များကိုလည်းခံစားခွင့်ရှိသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သည့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များသည် အစည်း အဝေးကျင်းပတက်ရောက်သည့်နေ့များအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခံစားခွင့်ရှိသည့် အတိုင်း အစည်းအဝေးနေ့တွက်စရိတ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၁၂။ အဖွဲ့ဝင်များသည် –

(က) အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်း မှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ခ ) အစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှ တစ်ဆင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။