# အမည် ကိုယ်စားပြုနယ် ကိုယ်စားပြု ပါတီ
ဦးအေးမင်း မံစီမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(SNLD)
ဦးအားခီဆာ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးလဆိုင်း ဖားကန့်မြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း တနိုင်းမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးရွှေလေး ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)
ဦးရားဝမ်ဂျုံ မချမ်းဘောမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးယောဆီ ပူတာအိုမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးမဘုဒဂုဏ် နောင်မွန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးမင်းမင်း မံစီမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးဘီထောဇောင်း ချီဖွေမြို့နယ် ၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးနော်လီ(ခ)ဇခေါင်ခမ်းရယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးနေ၀င်း မိုးမောက်မြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးဒိန်ခန်ဖုန်(ခ)ခန်လင် ပူတာအိုမြို့နယ် ၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးထွန်းတင် ဗန်းမော်မြို့နယ် ၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂၀) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးတင်ဦးယု ရွှေကူမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးတင်အေး မိုးညှင်းမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးဇော်သင်း ဗန်းမော်မြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးဇော်ဝင်း တနိုင်းမြို့နယ် ၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးဇော်မိုးနော် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ
ဦးဇော်ဒွဲ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ
ဦးဇခုန်ယိန်းဆောင် ချီဖွေမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ
ဦးဆွမ်ဒူနော်အောင် မချမ်းဘောမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးစိုင်းအောင်လတ်(ခ)ဦးထွန်းစိန် မိုးမောက်မြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးချန်တန်ခင် နောင်မွန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးကျော်ကျော်ဝင်း မိုးညှင်းမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဗိုလ်မှူးသက်ထွန်းဦး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးဝင်းမျိုးအောင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးလှိုင်ဖြိုးဝေ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးမျိုးသူအောင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးတေဇာလင်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးဇော်လင်းအောင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးဆန်းကျော်သူ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်ဦး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်ကြီးဖြိုးဝေမြင့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်သူ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဒေါ်ရှီးဇော်လွမ်းလမ်း ဆော့လော်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါ်မြသွေးစံ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဒေါ်မရန်ဂျာဆိုင်းခေါန် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ
ဒေါ်ဂျေထုရော် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဒေါ်ခေါ်မာဝူ ဆော့လော်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသောင်းအေး တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်