ဦးရန်နမ်းဖုန်

ကိုယ်စားပြုပါတီ=ရဝမ်တိုင်းရင်းသားရေးရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
မဲဆန္ဒနယ်=အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
မွေးဖွားရာဇာတိ=ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်
အဘအမည်=ဦးဟီအာဂျိ
ပညာအရည်အချင်း=နဝမတန်း
လူမျိုး=ရဝမ်
ဘာသာ=ခရစ်ယာန်
မွေးသက္ကရာဇ်=1946

2020-12-03T15:40:53+00:00