ဒေါ်ဂျေထုရော်

ကိုယ်စားပြုပါတီ=ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
မဲဆန္ဒနယ်=အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
မွေးဖွားရာဇာတိ=ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့
အဘအမည်=ဦးဂျိန်ခန်ဂမ်(ကွယ်လွန်)
ပညာအရည်အချင်း=B.Sc(Chemistry)
လူမျိုး=ကချင်
ဘာသာ=ခရစ်ယာန်
မွေးသက္ကရာဇ်=1955

2018-02-02T11:59:12+00:00