ဌာနစုများ

ဌာနစုများ 2018-05-15T13:51:45+00:00

လွှတ်တော်ရုံးကို အောက်ပါဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်

ဌာနစု (၁) အစည်းအဝေးဌာန
ဌာနစု (၂) ရေးရာကော်မတီဌာန
ဌာနစု (၃) ဥပဒေဌာန
ဌာနစု (၄) အဆို/မေးခွန်းဌာန
ဌာနစု (၅) စီမံရေးရာဌာန
ဌာနစု (၆) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့ဌာန
ဌာနစု (၇) ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းဌာန
ဌာနစု (၈) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းဌာန
ဌာနစု (၉) တိုင်စာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာဌာန
ဌာနစု (၁၀) စာကြည့်တိုက်၊ မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသနဌာန