ဌာနစု ၁ 2018-06-07T12:43:23+00:00

ဌာနခွဲ(၁)၊ ဌာနစု(၁)၏ ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းမှု

 1. ဒုတိယဦးစီးမှူး                              (၁) ဦး
 2. အကြီးတန်းစာရေး                         (၁) ဦး
 3. အငယ်တန်းစာရေး                         (၂) ဦး

အစည်းအဝေးဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 • လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ဆောင်ရွင်ခြင်း၊
 • လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်နှင့် ဥက္ကဋ္ဌလက်စွဲစာအုပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သဘာပတိ၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပြုစုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

 • လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးခေါ်ယူလိုပါက အစည်းအဝေးမစတင်မီ အနည်းဆုံး (၂၁)ရက် ကြိုတင်ဖိတ်ကြားရမည်။
 • လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူလိုပါက အစည်းအဝေးမစတင်မီ အနည်းဆုံး (၁၅)ရက် ကြိုတင်ဖိတ်ကြားရမည်။
 • လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူလိုပါက အစည်းအဝေးမစတင်မီ အနည်းဆုံး(၃)ရက် ကြိုတင်ဖိတ်ကြားရမည်။

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

 • လွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ယင်းလွှတ်တော်သက်တမ်းစတင်သည့်နေ့မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ကျင်းပရမည်။
 • လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ဥက္ကဋ္ဌက တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံး(၁)ကြိမ် ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။
 • လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ်အကြား အရှည်ကြာဆုံးကာလသည် (၁၂)လ ထက်မပိုစေရ။

လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးနှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

 • လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးကိုဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုဖြစ်စေ ကျင်းပရန် လိုအပ်လျှင် ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။
 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပရန် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က အကြောင်းကြားလျှင်သော်လည်ကောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းဦးရေအနက် အနည်းဆုံးလေးပုံတစ်ပုံက တောင်းဆိုလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌသည် လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးကိုဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို ဖြစ်စေ အမြန်ဆုံးခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။

လွှတ်တော်တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

 • ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို ဥက္ကဋ္ဌက တက်ရောက်စေလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သာ တံခါးပိတ်ကျင်းပနိုင်သည်။

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

 • အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လွှတ်တော်ရုံးက အစည်းအဝေးနေ့စဉ် အစီအစဉ်များကို ပြုစု၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ-၄(ခ)အရ ဖြန့်ဝေပါသည်။

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးနေ့ရက်နှင့် အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကို ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်တို့တွင် ကျင်းပရမည်။
 • သာမန်အားဖြင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမျအပ ကျန်နေ့ရက်များတွင် နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီမှ ညနေ(၁၆:၀၀)နာရီအထိ ကျင်းပနိုင်သည်။
 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို ရုံးပိတ်ရက်များအပါအဝင် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ကျင်းပရန် လိုအပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ချိန်ထက်ကျော်လွတ်၍ ကျင်းပရန် လိုအပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုရယူ၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း

 • အစည်းအဝေးဌာနစုအနေဖြင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတစ်ရပ်၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို ကွန်ပျူတာစာစီခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
 • အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မိမိဆွေးနွေးခဲ့သော စကားရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ကွဲလွဲမှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို တွေ့ရှိလျှင် လွှတ်တော်ရုံးသို့စာဖြင့် ပြင်ဆင်ချက်ပေးပို့နိုင်သည်။

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ

 1. ပထမအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင်

– ပုံမှန်အစည်းအဝေး                                 (၁၃) ကြိမ်

– အထူးအစည်းအဝေး                                (၇) ကြိမ်

– အရေးပေါ်အစည်းအဝေး                         (၁) ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

2. ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင်

– ပုံမှန်အစည်းအဝေး                                 (၁၁) ကြိမ်

– အရေးပေါ်အစည်းအဝေး                       (၂) ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကျင်းပပြီးစီးသော အစည်းအဝေးများ-

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(၁/၂၀၁၇)