ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 2018-05-15T18:05:17+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းမှတ်တမ်းများ

ရယူရန်။ 2nd hluttaw 5th meeting all