ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 2018-05-15T18:05:50+00:00

ဒုတိယအကြိမ်  ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ရယူရန်။ 2nd hluttaw 6th meeting