ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 2018-05-15T18:06:28+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ရယူရန်။ 2nd hluttaw 7th meeting all