ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ 2018-05-16T15:15:00+00:00

ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီအား အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။

ရယူရန်။ Commetti 1