ဌာနစု ၅ 2018-05-18T14:02:41+00:00

ဌာနစု (၅) စီမံ၊ ဘဏ္ဍာဌာနစု၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

 1.  ဒုတိယဦးစီးမှူး            ၁ ဦး
 2.  အကြီးတန်းစာရေး       ၂ ဦး
 3.  အငယ်တန်းစာရေး      ၃ ဦး
 4.  ရုံးအကူ                        ၂ ဦး
 5.  စာပို့                             ၁ ဦး
 6.  ယာဉ်မောင်း−၄           ၁ ဦး
 7.  ယာဉ်မောင်း−၅           ၄ ဦး
 8.  သန့်ရှင်းရေး                ၂ ဦး
 9.  ရုံး​စောင့်                      ၂ ဦး
 10.  ဥယျာဉ်မှူး                  ၁ ဦး

 

ဌာနစု (၅) စီမံ၊ ဘဏ္ဍာဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 •  ဝန်ထမ်းများ၏ ခွင့်၊ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  ရုံးတွင်းအမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  တည်မြဲအမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ရုံးတွင်းလုံခြုံရေးစီမံချက်၊ စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေးစီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  ဝန်ထမ်းများအရည်အသွေးမြင့်မားရေး သင်တန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒုတိယသမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်မိန့်ခွန်းများ၊
 •  နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လွှတ်တော်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  လွှတ်တော်ရုံးမှ ဖွဲ့စည်းသည့် ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊
 •  နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ဝင်စာ၊ ထွက်စာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ကျစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးတို့၏ မှတ်ချက်များအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ စာဖြင့်ခွဲဝေကြီးကြပ်ခြင်း၊
 •  ထွက်စာများစနစ်တကျပေးပို့ခြင်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းများဝယ်ယူခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေးကြီးကြပ်ခြင်း၊
 •  ရုံးအကူ၊ စာပို့လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊
 •  ယာဉ်မောင်းများ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
 •  ငွေလုံးငွေရင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  တည်ဆောက်ရေးကြီးကြပ်ကော်မတီ၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးကော်မတီသို့ တင်ဒါအောင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တို့ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
 •  မော်တော်ယာဉ်များ အသုံးပြုမှတ်တမ်း၊ ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှု မှတ်တမ်းများထားရှိခြင်း၊
 •  စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှု စနစ်တကျစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  အခြားပေးအပ်သည့် တာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း။