ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားစာရင်း 2018-05-15T17:25:21+00:00

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၁။      ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးသည် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မန်ခိန်ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၄)၊ ယောရင်ကွင်း၊ မြေဧရိယာ(၁၀)ဧက၊ မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆောက် အဦအမျိုးအစားသည် RC ကွန်ကရစ် တစ်ထပ် အဆောက်အဦ ဖြစ်ပါသည်။

၂။      ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအဆောက်အဦကို (၁၀-၁၀-၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် စတင်တည် ဆောက်ခဲ့ပြီး (၃၀-၁၁-၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်နှင့်  ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးရားဝမ်ဂျုံတို့က ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အဆောက်အဦကို အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၃။      ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး ထမ်းဆောင် ခဲ့သူများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ဦးအောင်မင်း (ပ/၄၉၃၆)                 ၃၁-၁-၂၀၁၁ မှ ၁၅-၉-၂၀၁၁ ရက်နေ့ထိ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

(ခ )    ဦးမင်းချစ်ဦး (ပ/၅၅၀၃)                  ၁၆-၉-၂၀၁၁  မှ ၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(ဂ )    ဦးဇော်သိန်း (ပ/၅၃၅၁)                   ၂-၁၂-၂၀၁၂ မှ  ၂၇-၇-၂၀၁၄ ရက်နေ့ထိ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(ဃ)    ဦးလှဦး (ပ/၄၉၄၁)                        ၂၈-၇-၂၀၁၄ မှ  ယနေ့အထိ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးမှာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှဦးဖြစ်ပါသည်။

၄။      လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ အင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် ရာထူးအမည် ဝန်ထမ်းအင်အား မှတ်ချက်
ခွင့်ပြု ခန့်ထား လစ်လပ်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဦးစီးအရာရှိ
အရာထမ်းပေါင်း
ဒုတိယဦးစီးမှူး ၁၀ ၁၀
အကြီးတန်းစာရေး ၁၀ ၁၀
အငယ်တန်းစာရေး ၂၀ ၂၀
ယာဉ်မောင်း-၄
၁၁ ယာဉ်မောင်း-၅
၁၂ ရုံးအကူ
၁၃ စာပို့
၁၄ သန့်ရှင်းရေး
၁၅ အစောင့်
၁၆ ဥယျာဉ်မှူး
အမှုထမ်းပေါင်း ၅၃ ၅၃
စုစုပေါင်း ၆၂ ၅၉

 

 

၅။     ဌာနခွဲ(၂)၊ ဌာနစု(၅)၊ စီမံဌာနစု၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကြီးကြပ်ခြင်း

        (၁)     ဝန်ထမ်းများ၏ ခွင့်၊ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊

(၂)     ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့်အညီအရေးယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၃)     ရုံးတွင်းအမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၄)     တည်မြဲအမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၅)     ရုံးတွင်း လုံခြုံးရေးစီမံချက်၊ စာရွက်စာတန်းလုံခြုံးရေးစီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း၊ မီးဘေးလုံခြုံးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၆)     ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးမြင့်မားရေးသင်တန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၇)     ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၈)     လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၉)     အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၀)   နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒု-သမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်မိန့်ခွန်းများ၊

(၁၁)   နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လွှတ်တော်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ၊

(၁၂)   လွှတ်တော်ရုံးမှ ဖွဲ့စည်းသည့်ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊

(၁၃)   နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊

(၁၄)   ဝင်စာ၊ ထွက်စာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၁၅)   ကျစာများနှင့် ပတ်သက်၍ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး တို့၏ မှတ်ချက်များအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ စာဖြင့်ခွဲဝေ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၁၆)   ထွက်စာများစနစ်တကျ ပေးပို့ခြင်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းများဝယ်ယူခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေး ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၁၇)   ရုံးအကူ၊ စာပို့လုပ်ငန်းတာဝန်များအာကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၁၈)  ယာဉ်မောင်းများအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၁၉)   ငွေလုံးငွေရင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(၂၀)   တည်ဆောက်ရေးကြီးကြပ်ကော်မတီ၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးကော်မတီသို့ တင်ဒါ အောင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ်များ၊

(၂၁)   ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များ၊

(၂၂)    မော်တော်ယာဉ်များအသုံးပြုမှတ်တမ်း၊ ပြင်ဆင်မှုမှတ်တမ်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊    ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၃)   စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှု မှတ်တမ်းများထားရှိခြင်း၊

(၂၄)   စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှု စနစ်တကျစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၅)   အခြားပေးအပ်သည့် တာဝန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊