ဌာနစု ၈ 2018-05-23T15:34:44+00:00

ဌာနစု (၈) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းဌာနစု၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

  1.  ဒုတိယဦးစီးမှူး                  ၁ ဦး
  2.  အငယ်တန်းစာရေး             ၁ ဦး

 

ဌာနစု (၈) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  •  လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်း၊
  •  လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  •  လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးစဉ်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

အောက်တွင် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏ ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းများအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပူတာအိုမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းခရီးသွားရောက်

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ချီဖွေမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်း

ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးသွားရောက်ခြင်း